geit

Voorlichting

Stichting wij(s) met Wolven wil een platform zijn ten behoeve van bezorgde burgers en geïnteresseerden met betrekking tot de komst en vestiging van wolven in Nederland.

In diverse regio’s ondervinden inwoners en hun dieren al veel problemen en deze zullen alleen maar toenemen naarmate het aantal wolven in Nederland toeneemt.Wij staan voor juiste berichtgeving en willen actief reageren op artikelen en thema’s die in de media verschijnen.

Dit doen wij o.a. door middel van blogs, vlogs en wetenschappelijke artikelen welke ook worden gedeeld met bestuurders en de politiek.

Samenwerken

Inmiddels zijn er contacten op bestuurlijk niveau en met andere grote partijen in Nederland, waarbij deze hebben aangegeven ook bij het voeren van juridische procedures te willen samenwerken om een tegenoffensief te vormen ten einde Nederland duidelijk te maken dat er een wijziging moet komen ten aanzien van de hoge mate van bescherming van wolven in ons land.

Educatie

Wij willen het bewustzijn van sympathisanten en donateurs vergroten door:

  • Het organiseren van educatieve evenementen, lezingen en bijeenkomsten om sympathisanten en donateurs te informeren over de rol van wolven in het ecosysteem en de noodzaak van regulering ter bescherming van mens en dier en hierin polarisatie te verminderen.
  • Het actief betrekken van sympathisanten en donateurs bij de activiteiten van de Stichting door middel van regelmatige updates, voorlichting, nieuwsbrieven en interactieve platforms.
  • Verder willen wij het netwerk van sympathisanten en donateurs versterken door middel van:
  • Creëren van mogelijkheden voor sympathisanten en donateurs om met elkaar in contact te komen en ervaringen en kennis uit te wisselen.
  • Opzetten van een online community waarin sympathisanten en donateurs kunnen samenwerken en ideeën kunnen delen.
  • Actief zoeken naar samenwerkingen met andere organisaties en (ervarings)deskundigen die dezelfde doelen nastreven om het netwerk van sympathisanten en donateurs verder uit te breiden.

Vrijwilligers

Wij zijn dankbaar en trots op het grote aantal vrijwilligers, dat zich belangeloos voor de stichting inzet.

Stichting Wij(s) met Wolven heeft geen steun in de vorm van overheidssubsidies. Al onze activiteiten worden gefinancierd uit donaties.

Wilt u ons helpen door middel van een bijdrage?

U kunt uw bijdrage, groot of klein overmaken naar ons bankrekeningnummer:

NL56RBRB8841721782

ten gunste van Stichting Wij(s) met Wolven

Hartelijk dank voor uw steun

Alleen samen kunnen we de verandering zijn….