Deze stichting is opgericht door een groep bezorgde dierhouders en burgers uit de omgeving van het Drents Friese Wold. De stichting Wij(s) met Wolven wil een platform zijn voor alle bezorgde burgers en geïnteresseerden met betrekking tot de komst en de vestiging van de wolf in Nederland.

Wolfwerende afrastering

In dit gebied zijn inmiddels 18 wolven aanwezig en helaas hebben veel mensen al wolven bij hun dieren gehad ondanks de geadviseerde wolfwerende afrasteringen, met vaak desastreuze gevolgen.
Het blijkt namelijk dat de wolven de geadviseerde wolfwerende afrasteringen regelmatig passeren, waardoor het beschermen van de weidedieren een complexe opgave is.

Dierhouders hebben terecht grote zorgen om hun dieren en hebben daarbij regelmatig het gevoel dat hun zorgen niet serieus genomen worden.

Hun ervaring is dat dit veelal komt door onwetendheid. Hoe kan iemand die nog nooit een schaap van dichtbij heeft gezien weten waar je als dierhouder voor staat als het om bescherming van je dieren tegen wolven gaat. Die onwetendheid… daar wilden zij iets aan doen.

Voorlichting en enquete

Eén van hen heeft daarom het essay Wij(s) met Wolven geschreven waaraan velen hebben meegewerkt op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het helpen verzamelen van informatie. Mensen hebben een enquête ingevuld en er waren diepte-interviews.
Dit essay is een waardevol naslagwerk waarin veel nuttige informatie te vinden is.

Het essay is hier gratis te downloaden.

Onderbouwde informatie

Stichting Wij(s) met Wolven deelt op deze pagina artikelen die onderbouwde informatie geven over de impact van de aanwezigheid van wolven in Nederland.  Het doel is om hiermee meer begrip te creëren voor de invloed die de aanwezigheid van wolven heeft op het dagelijks leven van mensen die wonen en/of recreëren in het territorium van een roedel wolven en voor de uitdagingen waar de dierhouders voor staan bij het beschermen van hun weidedieren.

De website wordt regelmatig bijwerkt omdat wij meebewegen met de dynamiek van de ontwikkelingen. Wij adviseren U daarom de website regelmatig te bezoeken.