The wind of Change

geplaatst in: Wijs met wolven | 0
🌪 THE WIND OF CHANGE 🌪
Er is bekend gemaakt dat de minister voor het verlagen van de beschermde status van wolven gaat stemmen. Dit betekent dat er langzaam een andere wind gaat waaien in de opvatting over wolven.
Samen met veel partijen en organisaties heeft Stichting Wij(s) met wolven hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.
In februari zijn wij in gesprek geweest bij het ministerie van LNV. Naar aanleiding daarvan werd ons gevraagd onze visie en ons advies te geven aan de minister over de positiebepaling van Nederland ten aanzien van het verlagen van de beschermde status.
Door de RDA is er een dialoog met organisaties gehouden, waar wij niet bij aanwezig waren, simpelweg omdat onze stichting toen nog niet bestond. Wel hebben wij gezorgd dat velen van ons bij de regionale dialogen aanwezig waren, omdat die later gehouden werden en wij daar wel input konden leveren.
Op 6 mei hebben wij onze visie en advies aan de minister verzonden. Zodra wij toestemming krijgen voor publicatie zullen wij dit document met jullie delen.
Wij zijn verheugd dat hetgeen door de minister gecommuniceerd wordt in lijn ligt met ons advies.
Uiteraard weten wij dat de minister zich breed georiënteerd heeft en dat ons advies een schakel is in een lange reeks van input die ze gehad heeft. Wij willen dan ook iedereen die zich op welke manier dan ook (petities, gebruik maken van inspreekrecht, gesprekken, demonstraties, ludieke acties en noem maar op) ingespannen heeft om de minister te informeren heel erg bedanken! Zo zien we dat we samen sterk staan en dat de aanhouder wint! Bedankt iedereen, die op welke manier dan ook zich inspant om een andere wind te laten waaien ten aanzien van wolvenbescherming.
Wil je ons financieel steunen? Wat fijn! 🙏 Zie: